Zespół Odnowy Parafii

Od 2015 roku z inicjatywy Księdza Proboszcza i Księdza Stanisława Zająca, realizowany jest w naszej parafii Program Odnowy i Ewangelizacji. Jest on oparty o jeden z projektów proponowanych przez powstały we Włoszech Ruch dla Lepszego Świata.

Ruch powstał z inicjatywy o. Riccardo Lombardiego SJ (1908-1979) – w odpowiedzi na wezwanie papieża Piusa XII do odnowy Kościoła i przebudowy świata na lepszy po tragedii II wojny światowej.
Papież Pius XII, w roku 1952, w specjalnym przesłaniu wezwał do zbudowania Lepszego Świata – według serca Bożego. Główna myśl papieskiego wezwania brzmiała: „Oto cały świat należy odbudować od fundamentów. Potrzeba, żeby przemienił się on z dzikiego w ludzki, a z ludzkiego w boski, to znaczy zgodny z zamysłem Serca Bożego. Wiele milionów ludzi woła o zmianę kierunku ludzkiej historii. Dlatego wielu patrzy w stronę Kościoła, jako wyjątkowego i potężnego bojownika, zdolnego, żeby szanując ludzką wolność wziął na siebie to wielkie dzieło (…)”.

W Polsce za realizację programu Ruchu dla Lepszego Świata jest odpowiedzialna Polska Grupa Promotorów www.mmmorg.parafia.info.pl

Obecnie na terenie naszej Parafii w realizację Programu Odnowy i Ewangelizacji aktywnie zaangażowanych jest ponad dwadzieścia osób (zespół koordynacyjny i posłańcy).
W trakcie naszej działalności przegotowaliśmy 35 różnego rodzaju wydarzeń i listów do parafian: „Głos Miłosierdzia”.

Największym sukcesem, naszym i całej wspólnoty parafialnej, było zorganizowanie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ruchu dla Lepszego Świata, która odbyła się w sierpniu 2022 roku.