Pogrzeb

Sprawy związane z religijną posługą na pogrzebie osoby zmarłej , zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinny być załatwiane w parafii miejsca zamieszkania zmarłego. Pogrzeb osoby zmarłej należącej do kościoła rzymskokatolickiego powinien odbyć się w kościele rzymskokatolickim.

Termin i przebieg ceremonii pogrzebowej ustala rodzina z duszpasterzem parafii miejsca pogrzebu. W przypadku wyboru miejsca ceremonii pogrzebu poza własną parafią, w parafii zamieszkania należy uzyskać tzw. zgodę na pogrzeb poza kościołem parafialnym.

Sprawy związane z pochówkiem można załatwiać o każdej porze, bez względu na godziny otwarcia kancelarii, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z księdzem, godziny spotkania.

Zgłaszając się do kancelarii parafialnej należy przynieść ze sobą akt zgonu z USC i ewentualnie, gdy zmarły zamieszkiwał w innej parafii, zgodę swojego proboszcza na pogrzeb w innej parafii. Ponadto, gdy zmarły przed śmiercią przyjął sakrament namaszczenia chorych, potwierdzenie z podpisem kapłana udzielającego tego sakramentu. W karcie zgonu wydawanej przez lekarza odczytać przyczynę zgonu.

Przed przybyciem do parafii należy ustalić czas pogrzebu, w wybranym zakładzie pogrzebowym.