Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym jest grupą charyzmatyczną tzn. powstałą z inicjatywy Ducha Świętego. W Polsce pierwsze grupy Odnowy powstały w Poznaniu w 1975 roku z inicjatywy ks. Mariana Piątkowskiego oraz dwa lata później w Warszawie z inicjatywy ks. Bronisława Dembowskiego.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy naszej parafii nosi imię św. Faustyny, została powołana z inicjatywy ks. proboszcza Wiesława Szabli w roku 2005. Wiosną odbyły się rekolekcje REO zakończone czuwaniem przed świętem Zesłania Ducha Świętego w czerwcu. Opiekunem został ks. proboszcz Wiesław Szabla ,pierwszą liderką Anna Skorupkowska. Wspólnota stawiała pierwsze kroki i modliła się w poniedziałki po wieczornej mszy. 2015 roku została wybrana na nową liderkę Wiesława Lelusz-Lachowicz.

Grupa nasza swoją misję w Kościele odczytuje poprzez różne formy ewangelizacji: posługę modlitwą osłonową i wstawienniczą, aktywną obecność w życiu parafii i apostolską obecność w środowiskach zawodowych i rodzinnych. Wspólnota jest dla nas miejscem osobistego rozwoju duchowego, nauką budowania prawdziwej relacji z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Spotykamy się w każdy poniedziałek po Mszy wieczornej w sali przy plebani. Jesteśmy grupą otwartą i na nasze spotkania może przyjść każdy.

Opiekunem jest ks. proboszcz Wiesław Szabla
Zapraszamy!