Rocznica Święceń Kapłańskich Księdza Proboszcza 2024